Centrul de Instruire pentru contabili
«Eurostudii»

Implementarea tehnologiilor informaţionale moderne în sistemul financiar- contabil

Decebal, 80 2038 Moldova, or. Chisinau +373 22 63-28-60
Scris de: | Data publicării:

This article talks about the implementation of modern information technologies in the financial - accounting system.Three of the most used e- services in the financial-accounting system are: electronic declaration, e-reporting and e-bill. These e – services will provide to the economic entities a  qualitative, friendly and faster interaction with the state.

În prezent tehnologiile informaţionale moderne constituie unul din principalii promotori ai schimbărilor din societate şi mediul de afaceri. Fiind folosite pe scară largă atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional, tehnologiile informaţionale moderne servesc ca un catalizator de creştere şi modernizare.

În scopul implementării programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), Guvernul a creat Centrul de Guvernare Electronică. El este responsabil pentru dezvoltarea platformei naţionale de e-Guvernare şi a sistemului electronic naţional prin crearea serviciilor electronice şi creşterea accesului populaţiei la servicii publice digitalizate.

Toate acestea sunt orientate spre posibilitatea utilizării de către toate persoanele interesate a informaţiei de pe portalul datelor deschise şi a serviciilor electronice la orice oră, rapid şi sigur, iar activitatea instituţiilor publice să devină transparentă, cu ajutorul tehnologiilor informaţionale.

Portalul guvernamental al serviciilor publice servicii.gov.md a fost lansat la data de 10 mai 2012. Servicii.gov.md este platforma unică a serviciilor publice, prestate de autorităţi, care funcţionează ca un catalog electronic al serviciilor oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri. Scopul principal al acestui portal este să ofere informaţii succinte, corecte, accesibile şi complete despre serviciile publice prestate în Republica Moldova. Datorită portalului respectiv cetăţenii şi entităţile economice nu vor mai fi nevoiţi să stea la cozi , ore în şir, ci printr-un singur click vor avea acces rapid la orice informaţie potrivită pentru nevoile lor. 

Platforma este divizată în categorii de servicii pentru:

- Cetăţeni (informare şi petiţionare, finanţe impozite şi taxe, licenţe şi permise speciale, etc.)

- Mediul de afaceri (taxe şi impozite, raportare, acte confirmative, acte permisive, etc.)

- Vizitatori (cetăţenia Republicii Moldova, intrarea şi şederea în Republica Moldova)

- Scenarii de viaţă (emigrare, imigrare, iniţiere afacere, imobiliare, întemeierea familiei, sănătate, studii).

În pezent pe portal sunt accesibile 248 de servicii dintre care 13 sunt e- servicii (servicii online). Dintre serviciile electronice destinate mediului de afaceri, cele mai utilizate sunt: Declaraţia electronică, e- Raportare, e- Factura, Registrul general electronic al facturilor fiscale, e- Viza, e – Achiziţiii publice ş.a.

„Declaraţie electronică”, a cărui succes devine tot mai pregnant, a fost propus în scopul modernizării procesului de interacţiune dintre agenţii economici şi organul fiscal de stat. Serviciul „Declaraţie electronică” – reprezintă o metodă de perfectare şi prezentare a documentelor fiscale prin intermediul reţelei Internet fără deplasarea la organul fiscal, fiind lansat la data de 23 iulie 2009.

Î.S.”Fiscservinform” a dezvoltat şi prestat serviciul „Declaraţia electronică” pentru  a simplifica procesul de raportare a contribuabilului către serviciul fiscal.

„Declaraţia electronică” oferă persoanelor juridice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. Pentru a utiliza Sistemul Informaţional Automatizat „Declaraţie electronică” este necesar:

  • Înregistrarea pe portalul serviciilor electronice fiscale www.servicii.fisc.md;
  • Deplasarea la sediul Î.S.”Fiscservinform”, în scopul încheierii contractului de mandat şi obţinerii semnăturii electronice;
  • Prezentarea documentelor necesare conectării la serviciul „Declaraţie electronică”.

Beneficiile incontestabile ale serviciului faţă de metoda tradiţională de raportare fiscală (pe suport de hârtie) constă în faptul că toate datele introduse în formularele fiscale ale serviciului ”Declaraţie electronică” se verifică automat, ceea ce exclude posibilitatea apariţiei greşelilor în procesul perfectării formularelor fiscale. Contribuabilul nu va fi nevoit să se deplaseze la organul fiscal în scopul depunerii rapoartelor fiscale. Se exclude imprimarea formularelor pe suport de hârtie, economisind cheltuielile suportate de contribuabili pentru depunerea dărilor de seamă fiscale.

Eforturile depuse de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) întru mediatizarea dreptului şi obligaţiilor contribuabililor, inclusiv de a depune declaraţia cu privire la impozitul pe venit, precum şi modificările operate la Codul Fiscal şi nu în ultimul rând majorarea gradului de conformare benevolă au condus la creşterea numărului de declaraţii depuse electronic.

Informaţia privind depunerea declaraţiilor prin intermediul serviciului „Declaraţie Electronică” pentru perioada  2009 – 2013 este reflectată în figura 1:


Fig. 1 Informaţia privind depunerea declaraţiilor prin intermediul serviciului ”Declaraţie Electronică”
Sursa: Serviciul Fiscal de Stat

Aceste date demonstrează că serviciile elctronice fiscale obţin încrederea contribuabililor optând pentru calitatea şi operativitatea prelucrării datelor. Dacă în 2009 au utilizat serviciul ”Declaraţie electronică” doar 19 contribuabili, atunci până în  anul 2013 se observă că numărul lor a ajuns la 30449 de utilizatori.

Succesul serviciului „Declaraţie electronică” se explică prin noile oportunităţi pe care le oferă şi de care pot beneficia atât SFS cât şi contribuabilii. În asnamblu aceste facilităţi contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două părţi, ceea ce are repercursiuni pozitive în procesul de administrare fiscală bazat pe echitate, transparenţă şi eficienţă.

Un alt serviciu public de raportare electronică destinat agenţilor economici, care dă posibilitatea de a prezenta rapoarte anuale şi trimestriale este portalul unic www.raportare.md, lansat la 1 ianuarie 2012. Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a adus tehnologii avansate în sprijinul angajatorilor şi oferă o platformă eficientă serviciul e-CNAS.

Pentru a accesa serviciile e-CNAS utilizatorul îşi creează un profil în sistem şi depune o cerere la structura teritorială a CNAS indicând agentul economic pentru care va prezenta declaraţiile. După acest proces agentului economic i se acordă autorizare pentru transmiterea rapoartelor pe internet.

Agenţii economici pot transmite rapoarte la CNAS prin internet economisind timp şi simplificând procedura de prezentare a acestora. E-CNAS oferă o serie de avantaje printre care eliminarea deplasărilor la CNAS şi economisirea timpului de aşteptare la ghişee. Depistează automat divergenţele dintre datele din declaraţiile REV 5 şi forma 4 BASS şi greşelile în datele personale ale angajaţilor, excluzînd necesitatea de a tipări datele pe suport de hârtie.

Încă un avantaj a platformei este accesibilitatea oricînd a sistemului de oriunde există conexiune la internet. Rapoartele tirmestirale şi anuale pot fi transmise prin e- CNAS utilizînd semnatura digitală sau semnatura mobilă.

Totodată putem menţiona şi unele probleme legate de modul de transmitere a declaraţiilor. Spre exemplu achitarea costului semnăturilor mobile sau digitale şi folosirea complicată a acestora trezeşte nemulţumiri pentru o parte a entităţilor economice.         Deasemenea mai multe persoane pierd ore în şir ca să înţeleagă cum funcţionează sistemul informaţional automatizat.

Totuşi avantajele oferite de platformă depăşesc cu mult problemele enumerate, menţionânduse faptul că CNAS urmăreşte şi lichidarea acestora prin organizarea seminarelor regulate cu privire la explicarea modului de utilizarea a portalului raportare.md şi a modalităţii de aplicare a semnăturii digitale sau mobile cu forţă juridică.

Odată cu informarea populaţiei despre sistemul informaţional automatizat creşte numărul semnificativ a utilizatorilor. Astfel, în perioada 01.01.2014- 31.07.2014 s-a înregistrat şi au primit autorizaţii pentru a transmite rapoarte la CNAS prin internet circa 9000 de persoane. Progresul conexiunii entităţilor la serviciul de raportare de la data lansării pînă trimestru II anul 2014 îl putem urmări în tabelul nr.1

Tabelul 1

Autorizaţii eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale

pentru transmiterea rapoartelor în format electronic

Autorizaţii eliberate entităţilor pentru transmiterea rapoartelor în format electonic la CNAS

 

2012

2013

2014

Total

I

II

III

IV

Total

I

II

Total

 

23696,00

 

1351

 

4289

 

5520

 

1143

 

2393

 

13345

 

6924

 

2076

 

9000

Total

1351

 

13345

 

9000

23696,00

Sursa: Casa Naţională de Asigurări Sociale

            Conform datelor reflectate în tabelul nr.1 se observă creşterea continuă a numărului de autorizaţii eliberate , astfe încît la sfîrşitul trimestrului II a anului  2014  s-au eliberat peste 23 mii de autorizaţii pesoanelor responsabile, ceia ce demonstreză o dinamică bună a automatizării procesului de raportare în entităţile economice.

Totodată, la 01.08.2014, pentru trimestrul II al anului, s-a estimat că circa 13228 de plătitori de contribuţii au ales modalitatea de transmitere în format electronic a declaraţiilor REV 5 şi circa 2400 de agenţi economici au prezentat declaraţii cu semnătură digitală.                       Expedierea fără semnătură digitală, cu condiţia prezentării suportului de hârtie, este prevăzută până pe 01.03.2015.

Prezentarea declaraţiilor prin metoda automatizată oferă mai multe avantaje printre care reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale CNAS, posibilitatea de a verifica şi/sau prezenta declaraţiile cu aplicarea semnăturii digitale aflându-se în vacanţă, în deplasare de serviciu sau la studii în orice colţ al lumii. În acest context, în perioada raportării 01.01.2014- 01.08.2014, serviciul de raportare electronică a fost accesat din Rusia, Ucraina, Germania, România şi alte ţări de circa 500 de utilizatori. Serviciul simplifică şi îmbunătăţeşte procesul de acumulare a datelor utilizate ulterior la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.

În prezent, în Republica Moldova tehnologiile informaţionale înregistrează o ascensiune rapidă în rîndurile societăţii, trecând astfel de la factura pe suport de hârtie la factura în varianta electronica sau ”e-Factura”.

”e-Factura” este un serviciu nou gratuit care ia amploare pe platforma electronică  servicii.fisc.md, urmând să fie o soluţie informatică destinată entităţilor şi cetăţenilor Republicii Moldova pentru emiterea, expedierea şi recepţionarea electronică a facturilor şi facturilor fiscale.

Sistemul va oferi posibilitatea efectuării operaţiunii de livrare a mărfurilor şi prestarea serviciilor prin emiterea şi anularea facturilor şi facturilor fiscale, emiterea facturilor şi facturilor fiscal către persoane fizice, autorităţi publice şi nerezidenţi.

Factura electronică sau serviciul ”e-Factura a fost lansat în Republica Moldova pe 11 februarie 2014, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Centrului de Guvernare Electronică. Fiind o premieră pentru ţara noastră implementarea serviciului e-Factura reprezintă o etapă importantă în modernizarea şi eficientizarea actului de administrare fiscală.

Scopul acestui serviciu este de a simplifica interacţiunea agenţilor economici cu organul fiscal de stat. Astfel subiecţii tranzacţiei facturate vor putea emite şi expedia on-line facturi şi facturi fiscale, efectua proceduri de verificare fiscală privind aspectele contabile legate de facturare şi toate acestea fără a mai fi nevoie de a se deplasa la organul fiscal. Posesorii semnăturilor electronice au acces automat la serviciu respectiv.

Implementarea acestui serviciu are loc în trei etape:

  • Etapa pilot
  • Etapa experimentală
  • Etapa industrială

Etapa pilot a luat sfârşit, fiind în derulare etapa experimentală, pe parcursul căreia se prevede eliminarea neconformităţilor depistate în faza pilot, ajustarea amplă la sistemele de contabilitate corporativă a companiilor şi adaptarea cadrului metodologic la aceste modificări. Etapa industrială prevede extinderea segmentului de utilizatori ai serviciului, prin includerea tuturor contribuabililor care fac obiectul livrărilor în baza de factură sau factură fiscală.

Astfel conform Hotărârii Guvernului (H.G.) nr.294  completată cu aliniatul 3 introdus prin H.G. 461, din 1 septembrie 2014 ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale eletronice exclusiv prin intermediului sistemului automatizat e-Factura.

Pentru a beneficia de serviciul dat, utilizatorii, trebuie să se înregistreze în sistem, să se autentifice, să selecteze din lista serviciilor e-Factura şi să aplice semnatura mobilă sau certificatul digital.

Conform datelor din figurile 2 şi 3 se observă clar că entităţile economice sunt gata să interacţioneze cu lumea digitală şi optează pentru o modernizare în lumea afacerilor.


Fig.2 Gestiunea electronică a facturilor
Sursa: Serviciul Fiscal de Stat

Fig.3 Facturi generate şi finisate

Datele de mai sus demonstrează creşterea gradului de conştientizare a antreprenorilor autohtoni în ceea ce priveşte beneficiile digitizării procesului de facturare. Dacă în primele 3 luni au optat pentru acest serviciu 826 de companii sau 957 de utilizatori unici, atunci în decurs de 5 luni numărul de companii a crescut cu 424 de companii sau cu 551 de utilizatori unici. Deasemenea în cazul facturilor, dacă în primele 3 luni au fost generate 1907 şi au fost finisate 1858, atunci cu 2 luni mai târziu numărul facturilor generate a ajuns la 6747 şi celor finisate la 4982.

Serviciul ”e-Factura” vine în avantajul tuturor părţilor implicate în procesul de realizarea tranzacţiei economice şi aduce mai multă eficienţă, economisire de timp şi bani. Astfel, entitatea nu mai este obligată să cumpere acele blanchete, să stea în rând sau să piardă timp pentru a se deplasa la instituţiile emitente de facturi şi facturi fiscale, pentru că le poate crea şi transmite electronic. Datorită faptului că acest serviciu este conectat la SIA “Registrul general electronic al facturilor fiscale”, agentul economic este scutit de necesitatea înregistrării facturilor cu o valoare mai mare de o sută de mii, acestea reflectându-se automat în Registrul specificat. De asemenea, monitorizarea electronică prin intermediul “e-Factura” va permite minimizarea efectuării controalelor tematice. Acest serviciu oferă posibilitatea optimizării procesului de raportare fiscală.

Dezvoltarea serviciului electronic şi în perspectivă, va face posibilă anularea declaraţiei cu privire la T.V.A., deoarece ele vor fi generate automat în registrul fiscal de stat.

Economiile generate de utilizarea e-facturării pot fi cu succes reinvestite în devoltarea companiilor la nivel individual sau inovare şi dezvoltare la nivel macroeconomic.

Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalităţi de obţinere a serviciilor sunt rapiditatea şi accesibilitatea. Dacă pentru a obţine anumite servicii electronice, entităţile trebuiau să aştepte ore şi chiar zile, e-serviciile permit accesarea informaţiilor aproape imediat. Un alt avantaj îl reprezintă disponibilitatea acestora, faptul că sunt disponibile oricărei entităţi care poate accesa un calculator la orice oră, nu în limitele unui program fix de lucru.

Portalul serviciilor publice va oferi mediului de afaceri o interacţiune mai rapidă, calitativă şi prietenoasă cu statul. Entităţile economice pot găsi informaţii despre serviciile publice, printa formularele care sunt solicitate de diferite instituţii ale autorităţilor publice centrale, 7 zile din săptămână, 365 zile pe an, fără a face drumur şi  pierde timp în faţa ghişeelor din ministere şi agenţii guvernarmentale.

Totodată la utilizarea acestor servicii unele entităţi se confruntă cu probleme legate de funcţionarea sistemelor. Mai multe persoane spun că pierd ore în şir ca să înţeleagă cum funcţionează aceste servicii. O altă problemă este că siturile serviciilor sunt deseori în mentenanţă şi nu permit procesare şi transmiterea datelor contabile.

Totuşi în final se speră la crearea unui mediu prielnic pentru dezvoltarea unei societăţi informaţionale moderne, în care tehnologiile avansate vor fi elementul central de ridicare a calităţii vieţii oamenilor, de îmbunătăţire a mediului de afaceri şi de eliminare a corupţiei.

Guvernul Republicii Moldova, prin adoptarea „Planului de acţiuni pentru guvernare deschisă” şi  a „Strategiei privind modernizarea tehnologică a guvernării” şi-a propus ca până în anul 2020 să transforme serviciile  publice tradiţionale, la ghişeu, în servicii electronice.

În acest fel,  mediul de afaceri şi cetăţenii ţării vor avea acces la peste 500 de e-Servicii. Tehnologia informaţiei a avut un start bun la schimbarea modalităţilor de furnizare de servicii publice.

Закажите обратный звонок

Comandați un apel

Eroare

Please write a subject for your message.

Закажите обратный звонок