Centrul de Instruire pentru contabili
«Eurostudii»

Ce este contabilitatea?

Decebal, 80 2038 Moldova, or. Chisinau +373 22 63-28-60
Scris de: | Data publicării:

Pentru a primi informație despre o entitate de regulă este destul să se urmărească informația din contabilitate. Sistemul de înregistrare cronologică și neîntreruptă a tuturor operațiunilor economice legate de venituri, cheltuieli, costuri, salariu, profit ș.a. se numește contabilitate. Contabilitatea permite controlul efectiv a operațiunilor economice care se efectuează în fiecare zi (achitarea salariilor, casarea mijloacelor fixe, achitarea impozitelor, acte de verificare cu furnizorul ș.a.).

Se consideră obiect a contabilității următoarele :

Patrimoniul entității și anume:

  • Datoriile și creanțele entității;
  • Capitalul propriu ( social, rezerve, profit, fonduri);
  • Venituri și cheltuieli;
  • Activele și pasivele entității.

Contabilitatea este un sistem  de urmărire a evaluării elemntelor patrimoniale, înregistrarea rezultatelor, întocmirea documentelor primare, prelucrarea tuturor datelor și crearea registrelor de evidență. Informația din contabilitate permite crearea situațiilor financiare pentru utilizatorii interni și externi.

Obiectivele contabilului

Principalele obiective ale contabilității sunt expunerea sub formă actuală , deplină, neutră a informației contabile. Informația contabilă permite luarea deciziilor pentru stabilitatea și rentabilitatea firmei. Principalele surse de luare a deciziilor de regulă sunt situațiile financiare în special bilanțul.

1C,,Contabilitate”

Dezvoltarea procesului tehnologic a dus la automatizarea contabilității de astăzi, prin aceasta simplificînd cu mult munca contabilului. Încă în anul 1991 în Moscova a fost elaborată prima versiune a programei 1C,,Contabilitate”, care la moment este una din cele mai utilizate programe în regiunea postsovietică. 1C,,Contabilitate” este o programă informatică pentru majoritatea sectoarelor contabilității.

Aceasta este destinată pentru:

  • Contabilizarea impozitelor și taxelor ;
  • Calculul salariului;
  • Efectuarea operațiunilor de casă și bancă;
  • Evidența titularilor de avans și a altor persoane fizice și juridice;
  • Evidența cheltuielilor, costurilor, și a veniturilor;
  • Evidența mărfurilor, materialelor, OMVSD-urilor etc.

Programa 1C,,Contabilitate” simplifică cu mult ținerea evidenței contabile a entității, fiind programată conform legislației în vigoare.

Закажите обратный звонок

Comandați un apel

Eroare

Please write a subject for your message.

Закажите обратный звонок